DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

Obok pomocy żywnościowej osoby potrzebujące mogą skorzystać z tzw. działań towarzszących, mających walor edukacyjny, integracyjny oraz informacyjny. Działania towarzyszące będą realizowane bezpośrednio przez Banki Żywności we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i organizacją charytatywną.  

To działanie wykraczające poza dystrybucję żywności lub podstawowej pomocy materialnej, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i przyczynienie się do wyeliminowania ubóstwa, takie jak kierowanie osób do służb świadczących usługi społeczne i zdrowotne, w tym wsparcie psychologiczne, lub świadczenie takich usług, udzielanie stosownych informacji na temat usług publicznych lub udzielanie porad dotyczących gospodarowania budżetem domowymi inne.

  • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
  • warsztaty dietetyczne i zajęcia indywidualnie dotyczące zdrowego żywienia,
  • programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
  • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia i realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego),
  • inne działania integracyjne o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących – odpowiadające na ich indywidualne potrzeby.