Organizacje partnerskie

Zgodnie z Programem zatwierdzonym przez Komisję Europejską i Wytycznymi Instancji Zaradzającej [MRiPS]  wszystkie organizacje partnerskie winny ścisłe ze sobą współpracować celem wsparcia osób potrzebujących.  

KROK PO KROKU 

KROK 1: OPR przekazuje do OPL informacje na temat programu wraz z Deklaracją uczestnictwa w FEPŻ PP 2023; 

KROK 2: przekazanie przez OPL do OPR uzupełnionej  Deklaracji; 

KROK 3: poinformowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,  iż OPL weźmie udział w programie; 

KROK 4: kwalifikacja osób potrzebujących do programu;  

KROK 5: weryfikacja czy OPL spełnia kryteria uczestnictwa w programie; 

KROK 6: podpisanie umowy OPR-OPL; 

KROK 7: dostawy pomocy żywnościowej i żywności z  darowizn do OPL; 

KROK 8: bezpośrednia  dystrybucja żywności przez OPL do osób potrzebujących; 

KROK 9:  współorganizacja  z Bankiem Żywności działań towarzyszących dla osób potrzebujących; 

KROK 10: złożenie do Banku Żywności sprawozdania z realizacji dystrybucji żywności. 

KROK 11: ODPOCZĄĆ wiedząc, że „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia” – Albert Einstein