POPŻ 2014-2020

Z dniem 30 września 2023 roku Federacja Polskich Banków Żywności zakończyła realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Banki zrzeszone w Federacji Polskich Banków Żywności przekazywały pomoc żywnościową poprzez swoje organizacje partnerskie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Przez 9 lat realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa wsparcie trafiała do około 680 000 osób każdego roku. Łącznie otrzymały one żywność o wadze 260 000 ton, 27,5 mln paczek żywnościowych i 10 mln wydanych posiłków.

Dzięki POPŻ zapewnialiśmy wsparcie osobom najuboższym w postaci posiłków i paczek żywnościowych, które przekazywane były przez organizacje współpracujące z Bankami Żywności. Za zarządzanie programem odpowiedzialne było Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, za proces dystrybucji żywności odpowiadał natomiast Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Z pomocy tej skorzystać mogły osoby w najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochód nie przekroczył określonego poziomu, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Program realizowany był w kilkumiesięcznych cyklach, w ramach których obowiązywały określone zasady i możliwości korzystania ze wsparcia.

Żeby uzyskać pomoc w ramach POPŻ, osoba w trudnej sytuacji życiowej zwracała się do Ośrodka Pomocy Społecznej, skąd otrzymywała skierowanie do obioru paczki żywnościowej lub do skorzystania z posiłku.

Ważnym elementem Programu były działania towarzyszące, realizowane w formie warsztatów kulinarnych, dietetycznych, edukacji ekonomicznej i programów edukacyjnych. Przez cały okres trwania Programu Federacja Polskich Banków Żywności zrealizowała łącznie 31 000 działań dla 450 000 odbiorców.